09/05/2022

Thông báo chính thức về Thay đổi nhận diện thương hiệu của Halal Vietnam HVN

🟥 THÔNG BÁO CHÍNH THỨC Hội đồng Cấp Chứng nhận HALAL VIỆT NAM (HVN) công bố thông tin chính thức về Thay đổi nhận diện thương hiệu của HVN như sau: I. Về logo nhận diện của Hội đồng HVN:Thay đổi từ hình thoi đứng sang mẫu mới hình tròn có viền xung quanh như sau: (ảnh 1) Màu cơ bản: Xanh dương (xanh da trời đậm/xanh nước biển)Mã màu: #1a68b3 II. Về logo được in trên các sản phẩm đã được chứng nhận Halal của Doanh nghiệp:Giữ nguyên bản mẫu tròn thoi như sau: (ảnh 2) III. Mọi văn bản, thông báo chính thức từ Halal Việt Nam HVN đều có chữ ký của Tổng Giám đốc HVN – IMAM ABBAS. IV. Mọi sản […]
ArabicEnglishVietnamese