preloader

Thông Báo: Quy Định Mới Của Indonesia Về Chứng Nhận Halal

1. Thay đổi cơ quan chứng nhận Halal tại Indonesia.

Từ sau ngày 17/10/2019: Cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm về chứng nhận sản phẩm Halal được chính phủ bổ nhiệm là Cơ quan bảo hành sản phẩm Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal – viết tắt: BPJPH) , cơ quan này sẽ  đảm nhiệm  việc cấp chứng nhận Halal thay cho Majelis Ulama Indonesia (Viết tắt: MUI) trước đó.

Cơ quan bảo lãnh sản phẩm Halal (BPJPH) là một cơ quan được hình thành dưới sự bảo trợ của Bộ Tôn giáo. Luật số 33 năm 2014 liên quan đến Đảm bảo Sản phẩm Halal bắt buộc rằng Sản phẩm lưu hành ở Indonesia được bảo đảm là halal, và do đó, Cơ quan Bảo hành Sản phẩm Halal có nhiệm vụ và chức năng đảm bảo các sản phẩm halal nhập, lưu thông và buôn bán ở Indonesia.

Cơ quan bảo lãnh sản phẩm Halal cũng được hỗ trợ bởi các nhiệm vụ và chức năng theo quy định của Luật số. 33 năm 2014 liên quan đến Đăng ký Halal, Chứng nhận Halal, Xác minh Halal, Hướng dẫn và giám sát sản phẩm halal, Hợp tác với tất cả các bên liên quan và thiết lập tiêu chuẩn halal của sản phẩm. 

2. Logo Halal mới do BPJPH cấp:

Indonesia đã chính thức công bố ban hành biểu tượng nhãn Halal mới tại Quyết định số 40/2022 ngày 10/02 /2022 của Cơ quan Thực hiện đảm bảo sản phẩm Halal (BPJPH) và có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2022 thay thế cho nhãn biểu tượng Halal trước đó.

Theo qui định tại Quyết định số 40/2022, nhãn biểu tượng halal phải được gắn/ in vào bao gói sản phẩm /sản phẩm thuộc diện phải gắn nhãn với vị trí đặt nhãn phải dễ nhận biết, dễ đọc.

(Nhãn biểu tượng Halal mới của Indonesia theo Quyết định số 40/2022)

Theo người đứng đầu Cơ quan Thực hiện đảm bảo sản phẩm Halal (BPJPH), ông Muhammad Aqil Irham, các doanh nghiệp đã có chứng nhận Halal được cấp trước khi Cơ quan BPJPH được thành lập vẫn có thể  sử dụng bao gói đã in nhãn biểu tượng Halal cũ (nếu còn tồn). Doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng nhãn biểu tượng Halal mới sau khi đã sử dụng hết bao gói tồn đọng./.

3. Quy định số 39/2021

Vào ngày 2 tháng 2 năm 2021, Chính phủ ban hành quy định thực hiện dưới dạng Quy định số 39 năm 2021 của Chính phủ về Bảo đảm Halal sản phẩm (“ GR 39 ”), thay thế các quy định trước đây về điều kiện Halal bảo sản phẩm in Quy định số 31 của Chính phủ 2019 về Bảo đảm Halal sản phẩm (“ GR 31 ”). Trong đó, đáng chú ý là các nội dung sau:

  • •Các sản phẩm nhập khẩu, kinh doanh và lưu thông trên lãnh thổ Indonesia phải được chứng nhận Halal, trừ những sản phẩm có nguồn gốc từ nguyên liệu bị cấm (Haram)
  • •Các sản phẩm không Halal phải có thể hiện trên bao bì: Non – Halal
  • Theo Quy định 39/2021, chứng nhận halal bắt buộc phải được thực hiện dần dần phù hợp với loại sản phẩm. Các mốc thời gian khác nhau để thực hiện chứng nhận halal bắt buộc cho các loại sản phẩm khác nhau được nêu trong bảng dưới đây:

Halal Việt Nam HVN – Hội đồng đánh giá và cấp chứng nhận Halal tại Việt Nam
– Trụ sở
: Số 4/67- An Đào C, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
– Chi nhánh HCM: P.702A Tầng 7, Tòa Nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
– Hotline: +84 90 637 8666; +84 936 220 768
– Email: info@halalvietnam.vn
– Fanpage: fb.com/halalvietnam.vn
– Website: https://halalvietnam.vn/

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
0909.245.697
Liên hệ