Tài liệu download

Nếu không tìm thấy tài liệu bạn cần, vui lòng email cho chúng tôi để được hỗ trợ: info@halalvietnam.vnMẫu đăng ký chứng nhận Halal - MF09.01 DANG KY CHUNG NHAN HALAL.docx
Tải xuống
Cam kết tuân thủ của doanh nghiệp - Anh Việt - MF10.11 CAM KẾT TUÂN THỦ CỦA DOANH NGHIỆP Anh Viet.doc
Tải xuống
Bản kê nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm - MF11.01 Ban Ke Nguyen Vat Lieu San Xuat San Pham .xls
Tải xuống
Các sản phẩm chứng nhận Halal
Tải xuống
Giấy công nhận là Thành Viên Liên Minh Halal Toàn Cầu (IHIA)
Tải xuống
Danh sách các chất Halal & Haram
Tải xuống
Mẫu Chứng chỉ Halal - CHỨNG CHỈ MẪU.pdf
Tải xuống
ArabicEnglishVietnamese