Tài liệu download

Nếu không tìm thấy tài liệu bạn cần, vui lòng email cho chúng tôi để được hỗ trợ: info@halal-vietnam.vnMẫu đăng ký chứng nhận Halal
Tải xuống
Cam kết tuân thủ của doanh nghiệp - Anh Việt
Tải xuống
Bản kê nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm
Tải xuống
Các sản phẩm chứng nhận Halal
Tải xuống
Giấy công nhận là Thành Viên Liên Minh Halal Toàn Cầu (IHIA)
Tải xuống
Danh sách các chất Halal & Haram
Tải xuống
Mẫu Chứng chỉ Halal
Tải xuống
MF09.01 DANG KY CHUNG NHAN HALAL
Tải xuống
ArabicEnglishVietnamese