Reconsideration for old Halal Certification

Được ủy quyền bởi
Công ty đã được đăng ký với Halal Việt Nam chưa?
Công ty có phát minh riêng không?
Công ty có bao bì riêng không?
Công ty đã thực hiện Chứng nhận Halal trước đây không?
(*) Vui lòng điền đầy đủ vào các mục có dấu sao. Bản Xem xét & Đăng ký lại chứng nhận Halal này được gửi đến HVN thành công là khi hiển thị dòng thông báo thành công. Nếu chưa được, vui lòng kiểm tra lại những nội dung cần nhập.

(**) Bản đăng ký này là tiền đề để chúng tôi (HVN) xem xét thông tin công ty và liên hệ lại với bạn, không phải form đăng ký chính thức.
ArabicEnglishVietnamese