MỐI QUAN HỆ GIỮA HALAL, VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ SỰ AN TOÀN THỰC PHẨM / TIÊU THỤ

Halal Vietnam là thành viên liên kết Hội đồng Halal Thế giới – WHC
28 Tháng Năm, 2021
Happy Eid Mubarak 2022
4 Tháng Năm, 2022
thực phẩm Halal

Nhu cầu về thực phẩm Halal trên thế giới ngày càng tăng

Việc tiêu thụ các sản phẩm Halal phải được nhìn nhận từ một phạm vi và quan điểm rộng hơn. Khái niệm Halal bao gồm tất cả các khía cạnh của cuộc sống con người vì nó mang lại cho chúng ta một ý nghĩa sâu sắc và tốt hơn khi nó được nhìn từ góc độ chất lượng và toàn bộ sự tốt lành của những gì chúng ta nên ăn, uống và sử dụng hàng ngày.

Vì vậy, đối với người Muslim, đồ tiêu dùng không chỉ cần có chất lượng tốt, an toàn và hợp vệ sinh mà còn phải là Halal. Nó cho thấy rằng tất cả các vật phẩm tiêu dùng là Halal ngoại trừ những thứ được đề cập cụ thể trong Kinh Qur’an là Haram. Islam giáo chỉ cho phép các tín đồ của mình dùng những thức ăn, đồ uống và sản phẩm hợp pháp, vệ sinh, an toàn và tốt như đã nêu trong Kinh Qur’an và Shariah. Do đó, việc tiêu thụ sản phẩm Halal không chỉ bắt buộc phải phục vụ ALLAH mà tuân theo Halal cho thấy nguyên liệu và thành phần không gây hại cho sức khỏe vì ALLAH chỉ cho phép những gì tốt cho sự tồn tại của con người. Vệ sinh, an toàn và sạch sẽ được nhấn mạnh trong Islam giáo thông qua Halal. Nó bao gồm mọi khía cạnh của vệ sinh cá nhân, trang phục, thiết bị và tiền đề nơi các sản phẩm Halal được chế biến hoặc chuẩn bị.

Cơ sở của Halal chính là vệ sinh và sức khỏe.

Mục tiêu là đảm bảo rằng thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm người dân lấy hoặc sử dụng đều sạch sẽ, không gây hại cho sức khỏe con người. Do đó, cần lưu ý rằng trong Islam, việc tiêu dùng Halal và sử dụng các sản phẩm Halal là bắt buộc trong việc tuân phục ALLAH (SWT). Trong bối cảnh này, các cộng đồng Muslim phải quan tâm đến thành phần thực phẩm hoặc đồ uống, quy trình xử lý và đóng gói các sản phẩm tiêu dùng. Thực phẩm và đồ uống đã chế biến, cũng như các sản phẩm, chỉ là Halal nếu nguyên liệu thô và thành phần được sử dụng là Halal và nó hoàn toàn tương thích với các nguyên tắc Islam. Vì vậy, những người Muslim phải nhận thức được khía cạnh Halal của những gì họ đang tiêu thụ./.

ArabicEnglishVietnamese