preloader

Lớp đào tạo Halal: Áp dụng tiêu chuẩn Halal toàn cầu (3 & 4 tháng 7, 2019)

HALALVIETNAM HVN THÔNG BÁO LỚP ĐÀO TẠO HALAL: ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN HALAL TOÀN CẦU (3 & 4 Tháng 7, 2019)

Chương trình đào tạo: Áp dụng luật Shari’ah Islam trong công nghiệp Halal: Bao gồm từ thu mua đến chế biến, quản lí, bảo quản và phân phối sản phẩm Halal; Tổng quan về thị trường Halal; Chế độ ăn uống trong Islam và giới thiệu quá trình chứng nhận Halal. Bên cạnh đó, HVN cũng có tổ chức đào tạo đánh giá Halal Nội bộ giúp doanh nghiệp có thể tự quản lý, kiểm soát và duy trì tính Halal của sản phẩm sau chứng nhận; Thực trạng tiếp xúc thị trường Halal trong thế giới Islam của các doanh nghiệp hiện nay; Định hướng cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường Halal thế giới và văn hóa ứng xự trong kinh doanh của người Muslim.

Kết quả đạt được sau khóa học là:

 • Hiểu và nâng cao mức độ nhận thức về Halal, nguyên tắc và khái niệm về Halal.
 • Chia sẻ và áp dụng kiến thức có được trong ngành công nghiệp Halal ngày nay.
 • Quản lý phương pháp thực hành Halal tốt nhất về thực phẩm.
 • Hiểu được các quy trình của Halal và hậu cần của các sản phẩm thực phẩm.
 • Áp dụng và thực hiện yêu cầu về Halal dựa trên các tiêu chuẩn Halal hiện có như MS1500: 2009, LPPOM MUI hoặc các tiêu chuẩn khác.
 • Phát triển và thiết lập Hệ thống Đảm bảo Halal (HAS).
 • Xác định điểm kiểm soát trọng yếu Halal (HCP) trong quá trình vận hành và sản xuất.
 • Khả năng tiến hành đánh giá Halal nội bộ trong tổ chức.
 • Quản lý toàn bộ chương trình đánh giá nội bộ từ giai đoạn lập kế hoạch đến báo cáo.
 • Hiểu được các thành phần kỹ thuật của sản phẩm Halal.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, thành viên HĐQT, ban cố vấn doanh nghiệp.
 • Ban giám đốc: Tổng GĐ, GĐ chức năng.
 • Trưởng phòng ban, bộ phận, đội nhóm… của các công ty trong và ngoài nước.
 • Nhân sự làm việc trực tiếp tại các phòng ban, bộ phận, đội nhóm trong công ty liên quan đến sản xuất sản phẩm Halal.

Các doanh nghiệp đã đăng ký Halal Certificate tại HVN nhận được thông báo này liên hệ HVN & cử người tham dự lớp học (bắt buộc) theo lịch HVN cung cấp.

Để biết thêm thông tin chi tiết (thời gian, địa chỉ, chương trình, học phí…) vui lòng liên hệ:

==============

 • Tel: +84 93 622 0768 / +84 908 233 102 / +84 90 637 8666
 • Office address: No 4/67- An Dao C, Trau Quy, Gia Lam, Hanoi, Vietnam.
 • Email: info@halalvietnam.vn
 • Website: https://halalvietnam.vn
Đăng nhập

Quên mật khẩu?
0909.245.697
Liên hệ