Hỗ trợ doanh nghiệp 5% chi phí khi đăng ký chứng nhận Halal trong tháng 11 & 12, 2018

(*) Lưu ý: Chương trình giới hạn cho 5 doanh nghiệp. Vui lòng gọi hotline hỗ trợ +84 (0) 93 622 0768 để đảm bảo doanh nghiệp của bạn vẫn được hưởng khuyến mãi.

ArabicEnglishVietnamese