Halal theo tiếng Ả Rập (/həˈlɑːl/; tiếng Ả Rập: حلال‎ ḥalāl) có nghĩa là được phép sử dụng. Thực phẩm và các sản phẩm được chứng nhận Halal có ý nghĩa đặc biệt cho kinh doanh tại thị trường các nước Islam hoặc các nước có công dân theo Islam. Chứng nhận Halal là một hình thức chứng minh các nghĩa vụ xã hội và làm tăng sự tin tưởng của khách hàng và sự tự tin trong các sản phẩm. Nó cung cấp những cơ hội lớn cho xuất khẩu.

Quy trình chứng nhận Halal từ Halal Việt Nam

1. Nộp đơn đăng ký chứng nhận Halal:

Khách hàng có nhu cầu đánh giá xác nhận cấp dấu halal nộp 1 bản đăng ký chứng nhận (Application form MF 09.01) tới HVN bao gồm các thông tin về Công ty và các Sản phẩm cần chứng nhận Halal

2. Báo giá và ký kết hợp đồng

Sau khi HVN nhận được bản đãng ký chứng nhận (Application form MF 09.01). Hội đồng chứng nhận triển khai xem xét, thông báo chi phí tới khách hàng và kèm theo Hợp đồng để tiến hành ký kết hợp đồng.

Sau khi ký kết hợp đồng, Khách hàng chuyển tới HVN 1 bộ hồ sơ bao gồm:

1. Hợp đồng chứng nhận Halal
2. Hồ sơ giới thiệu công ty ( bao gồm cả sơ đồ tổ chức).
3. Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.
4. Các giấy phép hoạt động (nếu có).
5. Quy trình/Sơ đồ sản xuất các sản phẩm chứng nhận.
6. Các kết quả thí nghiệm của sản phẩm chứng nhận(nếu có).
7. Các chứng chỉ khác như ISO, HACCP, GMP, GAP (nếu có)..
8. Đăng kí (nhãn hiệu) của công ty, nếu có;
9. địa chỉ chi nhánh của công ty
10. Giấy chứng nhận vệ sinh môi trường
11. Giấy chứng nhận về Phòng cháy chữa cháy
12. Quy trình xử ly nước thải và các giấy tờ liên quan đến nước thải
13. Hồ sơ phân tích thí nghiệm

3. Ðánh giá Tài liệu

Việc xem xét và đánh giá các hồ sơ và các tài liệu do khách hàng gửi bao gồm: một phân tích chi tiết các hồ sơ của công ty và đơn đăng ký, giấy phép đăng ký kinh doanh, các sản phẩm và thành phần tạo ra sản phẩm đó, tên và địa chỉ của các nhà sản xuất, nhà cung cấp nguyên liệu, tình trạng của các thành phần theo yêu cầu Halal, vật liệu đóng gói, quy trình sản xuất và thủ tục. Sau khi đánh giá tài liệu, nếu còn thiếu các tài liệu cần thiết khác thì chuyên gia có thể xem xét trong quá trình đánh giá tại hiện trường.

4. Ðánh giá Hiện trường

Thanh toán chi phí đánh giá và cấp giấy chứng nhận phải được thực hiện trước khi kiểm tra hiện trường.

Việc kiểm tra tại hiện trường của khách hàng phải tuân thủ các quy trình của HVN.

Kiểm tra hiện trường như 1 cuộc đánh giá chính thức gồm hội kiến với các lãnh đạo của công ty và phỏng vấn những nhân viên chịu trách nhiệm sản xuất trực tiếp.

Việc kiểm tra hiện trường bao gồm kiểm tra các thành phần khai báo, lưu trữ nguyên liệu và thành phẩm, kho, nhà máy chế biến – sơ đồ sản xuất và xử lý các khía cạnh trong quá trình sản xuất, đóng gói sản phẩm, chương trình tổng vệ sinh, kiểm soát chất lượng.

Các cuộc thảo luận với các quản lý của công ty và nhân viên sản xuất chịu trách nhiệm về việc tuân thủ là để xác nhận những phát hiện quan sát và khuyến nghị cần thiết bởi các bên liên quan.

5. Chuẩn bị báo cáo

Chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá và phân tích sau đó sẽ viết một báo cáo đầy đủ về tình trạng của việc áp dụng các yêu cầu HALAL.

6. Thẩm xét kỹ thuật

Hồ sơ đánh giá sẽ được đệ trình và đánh giá bởi Hội đồng chứng nhận Halal.

7. Cấp Giấy chứng nhận Halal:

HVN sẽ cấp giấy chứng nhận Halal và cho phép sử dụng logo Halal cho các sản phẩm được kiến nghị sử dụng dấu halal.

8. Giấy chứng nhận Halal và Logo

Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ là một 1 năm, 6 tháng giám sát 1 lần. Ðánh giá chứng nhận lại được thực hiện không muộn hơn một 1 tháng trước ngày hết hạn.

9. Sự phù hợp trong đánh giá Halal

HVN sẽ đánh giá sự phù hợp việc tuân thủ Halal thông qua giám sát định kỳ hoặc bất ngờ khi có bằng chứng cho thấy Công ty không tuân thủ các yêu cầu Halal.

Khi phát hiện trong khoảng thời gian sau khi cấp Giấy chứng nhận Halal bất kỳ thay đổi được thực hiện bởi các nhà sản xuất mà không được chấp thuận trước của HVN sẽ dẫn đến việc đình chỉ hiệu lực chứng chỉ hoặc thu hồi.

Những thay đổi này có thể là những điểm không phù hợp nặng hoặc nhẹ:

• MINOR (Không phù hợp nhẹ) : Liên quan đến an toàn vệ sinh
• MAJOR (không phù hợp nặng): Liên quan đến việc thay đổi thành phần, nhà cung cấp, máy móc và di dời của nhà máy;

Những lỗi được đề cập ở trên sẽ dẫn đến việc đình chỉ hiệu lực chứng chỉ và Công ty phải tiến hành thực hiện các hành động khắc phục phòng ngừa.

Vấn đề nghiêm trọng: Liên quan đến việc sử dụng các thành phần Haram (bị cấm) trong sản xuất (ví dụ như không giết động vật theo nghi thức Islam , sử dụng thịt lợn hoặc dẫn xuất của nó).

Vi phạm các lỗi này sẽ bị thu hồi chứng chỉ đã được cấp.

10. Thời gian

Tổng thời gian của việc đánh giá và phát hành chung nhan Halal là trong vòng 1 tháng.

Quá trình này bao gồm việc đánh giá tài liệu, thực hiện kiểm tra hiện trường, báo cáo, thẩm xét kỹ thuật và ban hành chứng chỉ Halal.

Tuy nhiên, thời gian phụ thuộc vào việc thanh toán đã được Doanh nghiệp thực hiện hay chưa. (sau khi thanh toán, thời gian đánh giá và cấp chứng chỉ là 1 tháng).

11. Chi phí

Tuỳ thuộc mỗi loại sản phẩm có chi phí khác nhau, nên liên hệ trực tiếp với Trung tâm để biết chính xác chi phí cho công ty của bạn.

Việc cam kết mạnh mẽ và nhận thức của tất cả mọi người trong Công ty là chìa khóa để áp dụng thành công việc sản xuất thực phẩm Halal.

Tổ chức chứng nhận có thể cung cấp dịch vụ đào tạo các yêu cầu Halal và cung cấp dịch vụ hướng dẫn chuẩn bị thực phẩm, các thành phần, về kỹ thuật giết mổ và các chương trình đào tạo, và tích cực thúc đẩy sản xuất sản phẩm phẩm Halal.

Các lĩnh vực được cấp dấu chứng nhận Halal:

1. Halal Food & Drinks – Thực phẩm và đồ uống
2. Halal Medicines – Thuốc tây
3. Halal Cosmetics – Mỹ phẩm
4. Halal Health Supplements – Thực phẩm chức năng
5. Halal Restaurant & Halal Hotel – Nhà hàng & khách sạn
6. Halal Animal Feed – thức ăn chăn nuôi…
7. Halal Tour – Tour du lịch

Các thủ tục chứng nhận Halal:

1. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp để nhận biết tổng thể về Doanh nghiệp, cử chuyên gia trực tiếp làm việc với doanh nghiệp

3. Sau khi tư vấn cho doanh nghiệp xong, HVN sẽ gửi cho công ty Mẫu đăng ký chứng nhận Halal, Điền vào Mẫu đăng ký và gửi cho Hội đồng Chứng nhận Halal

4. Hội đồng chứng nhận tiến hành làm hợp đồng, lập hồ sơ đánh giá và lập chương trình trực tiếp tại doanh nghiệp.

5. Chứng chỉ Halal được cấp cho doanh nghiệp trong khoảng 1 tuần sau khi đánh giá tại doanh nghiệp thành công. Chứng chỉ có giá trị 1 năm.

Chúng tôi tìm hiểu tổng thể về nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, đóng gói, lưu kho…Nếu có điểm nào chưa phù hợp với luật Shari’ah của Islam thì chúng tôi tư vấn cho Doanh nghiệp hoàn thành nó. Vì chúng tôi muốn khi Đánh giá, Chứng thực cho sản phẩm Doanh nghiệp đăng ký thì chắc chắn rằng sản phẩm đó phải hội đủ tiêu chuẩn Halal thì việc Chứng thực sẽ không phức tạp. Sau đó, Chúng tôi sẽ thống nhất với Doanh nghiệp về thủ tục, chi phí và các tiêu chuẩn khác.