preloader

Tải tài liệu hữu ích

Mẫu đăng ký chứng nhận Halal MF09.07

MF09.01 DANG KY CHUNG NHAN HALAL.docx

Cam kết tuân thủ của doanh nghiệp MF10.11 (Anh-Việt)

MF10.11-CAM-KET-TUAN-THU-CUA-DOANH-NGHIEP-Anh-Viet.docx

Bản kê nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm – MF11.01

Ban Ke Nguyen Vat Lieu San Xuat San Pham.xls

Các sản phẩm chứng nhận Halal đạt xuất khẩu

Export Products.ppt

Giấy công nhận HVN là Thành Viên Hội Đồng Halal Thế Giới (WHC)

Halal Vietnam HVN-WHC Certificate.pdf

Danh sách các chất Halal & Haram

halal_list_tv1.pdf

Mẫu Chứng chỉ Halal khi doanh nghiệp được cấp

Mau chung chi-Demo.pdf

Tài liệu: SMIIC - Yêu cầu chung về Du lịch Halal

SMIIC-Halal Vietnam HVN-Yeu cau ve Du lich Halal.pdf

Tài liệu: SMIIC - Tiêu chuẩn Halal về Khách sạn

SMIIC-Tiêu chuẩn khách sạn halal-Halal VN (HVN).pdf

ĐẶC SAN HALAL SỐ 1-2023

Đặc san Halal số 1.2023.pdf

ĐẶC SAN HALAL SỐ 2-2023

Đặc san Halal số 2.2023.pdf

HVN Tài liệu 2024 - Tiềm năng Halal tại Việt Nam

HVN-Nội dung Halal Tài liệu 2024-Tiềm năng Halal.pdf

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
0909.245.697
Liên hệ