preloader

Đăng ký chứng nhận Halal mới

Dành cho doanh nghiệp đăng ký lần đầu

  Ngày/tháng/năm

  Tên công ty

  Địa chỉ công ty

  Tên đầy đủ của người gửi

  Chức vụ

  Số điện thoại

  Số điện thoại cơ quan

  Địa chỉ email

  Đường dẫn website

  Được uỷ quyền bởi

  Công ty đã được đăng ký với Halal Việt Nam chưa?

  Công ty có phát minh riêng không?

  Công ty có bao bì riêng không?

  Công ty đã thực hiện Chứng nhận Halal trước đây không?

  Viết thêm ghi chú nếu có

  (*) Vui lòng điền đầy đủ vào các mục có dấu sao. Bản khai được gửi đến HVN thành công là khi hiển thị dòng thông báo thành công. Nếu chưa được, vui lòng kiểm tra lại những nội dung cần nhập.

  (**) Bản khai này là tiền đề để chúng tôi (HVN) xem xét thông tin công ty và liên hệ lại với bạn, không phải form đăng ký chính thức.

  Đăng nhập

  Quên mật khẩu?
  0909.245.697
  Liên hệ