Đang tải... Vui lòng chờ...

Tiềm năng trong thị trường thực phẩm Halal là gì?

Có khoảng 1,8 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới.
Thị trường người Hồi giáo được tập trung hoặc phân khúc trên toàn thế giới. Ngoài ra, còn có một thị trường tiềm năng khác đó là người tiêu dùng không phải là người Hồi giáo, họ đã ý thức hơn với sản phẩm Halal khi áp dụng các tiêu chuẩn cao và được kết hợp với hệ thống chứng nhận Halal. Như ở London, khoảng 80% người dân luôn luôn chọn sản phẩm Halal trong tiêu dùng. Hiện nay, các loại sản phẩm Halal trên thị trường toàn thế giới được ước tính trị giá mỗi năm 600 tỷ  USD.

In văn bản