Đang tải... Vui lòng chờ...

Thủ tục chứng nhận Halal

Quy trình chung nhan Halal gồm những thủ tục sau: 

1) Chúng tôi tư vấn trực tiếp để nhận biết tổng thể về doanh nghiệp, đồng thời phía doanh nghiệp cũng sẽ hiểu rõ hơn về Halal Việt Nam - HVN (việc trao đổi qua điện thoại trực tiếp là cần thiết, xin hãy để lại số điện thoại, địa chỉ cụ thể cho chúng tôi)

2) Chúng tôi tìm hiểu tổng thể về nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, đóng gói, lưu kho...

Nếu có điểm nào chưa phù hợp với luật Shari'ah của Islam (luật Hồi Giáo) thì chúng tôi tư vấn cho doanh nghiệp khắc phục. Vì chúng tôi muốn khi đánh giá, chứng thực cho sản phẩm doanh nghiệp đăng ký thì chắc chắn rằng sản phẩm đó phải hội đủ tiêu chuẩn Halal, và việc chứng thực sẽ không phức tạp. Sau đó, chúng tôi sẽ thống nhất với doanh nghiệp về thủ tục, chi phí và các tiêu chuẩn khác.

3) Sau khi tư vấn cho doanh nghiệp xong, ICHC sẽ gửi cho công ty mẫu đăng ký chứng nhận Halal, điền vào mẫu đăng ký và gửi cho Halal Việt Nam (HVN)

4) Chúng tôi sẽ trình lên Hội đồng chứng nhận mẫu đăng ký, tiến hành làm hợp đồng, lập hồ sơ đánh giá và chuyên gia đánh giá sẽ trực tiếp đánh giá tại Doanh nghiệp.

5) Chứng chỉ Halal được cấp cho doanh nghiệp trong khoảng 2 tuần sau khi đánh giá tại Doanh nghiệp. Chứng chỉ có giá trị 1 năm.

In văn bản