Đang tải... Vui lòng chờ...

Thu nhập từ nguồn Halal và Haram

Hỏi: Anh bạn của tôi làm việc trong nhà hàng, phục vụ mọi thứ trừ rượu nhưng thịt của nhà hàng lại không halal và anh ta biết điều đó; anh ta đem cốc rượu đã uống hết đi rửa, anh ta biết rằng mình không được phép làm việc đó. Câu hỏi đặt ra là: anh ta cảm thấy có lỗi và vì thế không làm ở nhà hàng nữa. Anh ta nhận tiền lương từ công việc đó và muốn mở một nghề kinh doanh halal mới. Liệu anh ta có thể dùng tiền đó để bắt đầu một nghề mới hay không? Nếu tiền của anh ta không halal thì anh ta có cần bỏ lại số tiền đó hay có thể dùng nó và từ khoản lợi nhuận anh ta lấy số tiền tương đương?

Trả lời: Công việc mà anh ta làm là một loại hỗn hợp giữa halal và haram. Cùng lúc anh ta phục vụ đồ ăn có thành phần haram như thịt lợn hay thịt của động vật không được cắt cổ đúng cách, anh ta cũng làm những việc halal như rửa đĩa và cốc. Nếu khi làm việc anh ta biết về việc cấm những thứ haram thì thu nhập của anh ta trong tình huống này bao gồm hỗn hợp tiền halal và haram. Vì vậy nếu anh ta muốn sám hối với Allah thì anh ta cần bỏ đi phần tiền thu thập từ việc làm haram bằng cách ước tính càng chính xác càng tốt phần thu nhập từ dịch vụ haram. Anh ta có thể tiêu phần tiền này cho công việc từ thiện và anh ta không thể hưởng lợi từ nó bằng cách dùng vào đầu tư hay việc gì khác. Vì phần thu nhập còn lại là halal nên anh ta được phép sử dụng để thu lợi.

In văn bản