Đang tải... Vui lòng chờ...

Thái độ của người tiêu dùng đối với các loại thực phẩm Halal như thế nào?

Đối với một người tiêu dùng Hồi giáo, thực phẩm Halal và đồ uống Halal có nghĩa là các sản phẩm đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra của Luật Syariah.
Trong khi đó nếu là một người tiêu dùng không phải Hồi giáo thì nó đại diện cho biểu tượng của chất lượng, vệ sinh và an toàn thực phẩm được sản xuất theo đúng luật Halal, hệ thống quản lý Halal Toàn cầu.

In văn bản