Đang tải... Vui lòng chờ...

Tại sao các sản phẩm thực phẩm phải được chứng nhận Halal bởi một Trung Tâm Islam về Chứng Nhận Halal?

Vì nó thể hiện sự tôn trọng cho tất cả người tiêu dùng Islam, người Muslim tiêu thụ các loại thực phẩm Halal theo lời dạy của Thiên Kinh Quran

Như vậy có chứng nhận Halal từ một Trung Tâm Islam về Chứng nhận Halal sẽ giúp cho người tiêu dùng sự tự tin lớn hơn hoặc họ sẽ không nghi ngờ khi tiêu thụ các sản phẩm Halal. 

In văn bản