Đang tải... Vui lòng chờ...

Tài liệu Download

Mẫu đăng ký chứng nhận Halal:

Cam kết tuân thủ của doanh nghiệp - Anh Việt:

Bản kê nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm:

Các sản phẩm chứng nhận Halal:

Giấy công nhận là Thành Viên Liên Minh Halal Toàn Cầu (IHIA):

Danh sách các chất Halal & Haram:

Mẫu Chứng chỉ Halal:

MF09.01 DANG KY CHUNG NHAN HALAL:

 

 

In văn bản

Các tin khác: