Đang tải... Vui lòng chờ...

QUY ĐỊNH VỀ CÁ VÀ HẢI SẢN

Để đi đến quyết định cho cá và hải sản, chúng ta cần tìm hiểu sâu rộng về luật của từng trường phái (madhhab) khác nhau cũng như phong tục của từng vùng miền mà người Muslim đang sinh sống.

          - Loài cá có vảy đều được tất cả các giáo phái và nhóm Muslim chấp nhận. 
           -Một vài nhóm Muslim không tiêu thụ cá không có vảy (cá da trơn). 
           -Có một sự khác biệt rất lớn trong cộng đồng Muslim về các loài hải sản, đặc biệt là các loại thân mềm (như trai, hàu, mực ống) và loài giáp xác (như tôm, cua, tôm hùm).
           -Những quy định và các yêu cầu nghiêm ngặt không những đối với cá và các loại hải sản mà còn cả trong gia vị cũng như các thành phần để chế biến sản phẩm đó nữa.

In văn bản