Đang tải... Vui lòng chờ...

Những công ty, ngân hàng và cá nhân giải quyết hay xử lý tiền lãi là haram

Hỏi: Tôi làm việc cho Aramco ở phòng Nhà đất. Phòng này đưa ra các khoản vay để xây nhà ở cho công nhân. Các khoản nợ này là khoản cho vay lãi. Công việc của tôi trong phòng này là chia đất và tôi không làm gì liên quan đến ký nợ, làm chứng... Tôi có phạm tội gì không vì công việc của tôi trong bộ phận này là bộ phận cho vay lấy lãi?

Trả lời:
Nếu đúng như bạn mô tả thì công việc của bạn là chia đất và không liên quan trực tiếp đến cho vay lãi, nhưng nó liên quan đến làm việc với những người trực tiếp cho vay lãi và điều này là không được phép vì thuộc loại hợp tác trong việc phạm tội.
Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah, 15/17-18

Shaykh Saalih al-Fawzaan (cầu xin Allah bảo vệ ông) nói:
Những công ty, ngân hàng và cá nhân giải quyết hay xử lý tiền lãi là haram. Người Muslim không được phép làm việc ở những nơi cho vay lãi ngay cả khi họ chỉ làm công việc nhỏ nhặt nhất bởi vì người làm việc cho các tổ chức giải quyết, xử lý tiền lãi này sẽ hợp tác với họ trong việc phạm tội, và hợp tác với những người cho vay lãi cũng sẽ bị nguyền rủa vì Thiên Sứ (cầu xin bình an và hồng ân cho Người) đã nói: “Allah nguyền rủa ai tiêu tiền lãi, ai trả tiền lãi, hai người làm chứng và người viết giấy tờ cho vay lãi.”
Al-Muntaqa min Fataawa al-Fawzaan, 68/8 

In văn bản