Đang tải... Vui lòng chờ...

Hương vị và Thành phần của nó

Hương vị và Thành phần của nó

ICHC thường xuyên cộng tác với các nhà phân tích các chất phụ gia cho các sản phẩm tiêu dùng trong quá trình cấp giấy chứng nhận Halal. 

Thông thường trong sản xuất hàng hoá tiêu thụ thường sử dụng các thành phần hỗ trợ cho chế biến. Rượu được các nhà sảm xuất sử dụng như là một loại hương liệu như chiết xuất vanilla. Một số công ty cũng sử dụng sản phẩm từ động vật . ICHC đủ điều kiện tìm nguồn gốc xuất xứ của các thành phần, hương vị và điều tra cho tiêu chuẩn phù hợp Halal. Ví dụ, sữa bột có thể chứa các enzyme thịt lợn,  hoặc các enzyme động vật khác có thể hoặc không thể là Halal. Không phải tất cả sản phẩm từ trâu, bò là Halal

In văn bản