Đang tải... Vui lòng chờ...

Công việc lưu trữ dữ liệu Halal hay Haram

Hỏi: Tôi làm việc cho một công ty mà công việc chủ yếu là lưu trữ tệp dữ liệu và tài liệu cho các công ty khác nhau, bao gồm cả ngân hàng và các công ty bảo hiểm. Tôi làm việc trong kho lưu trữ, đem các hộp chứa tệp vào đúng vị trí, và khi được yêu cầu chiếc hộp nào thì tôi lại mang ra. Công việc của tôi có được phép theo giáo lý Islam không?


Trả lời:

Mọi lời ca ngợi dâng lên Allah.

Vì lưu trữ các tệp của những công ty là một việc giúp công ty đó hoạt động, vì những tệp này chứa mọi thứ họ cần như hợp đồng, tài khoản, tài liệu và những thứ khác cần cho việc kinh doanh của họ.  

Và vì các công ty này bao gồm cả các công ty bảo hiểm và ngân hàng cho vay lãi nên công việc của bạn là lưu trữ những tệp này được coi là hợp tác với các công ty bảo hiểm và ngân hàng  làm công việc Haram. Allah, Đấng đáng ca ngợi, phán: : “...hãy giúp đỡ lẫn nhau trong đạo đức và sợ Allah và chớ tiếp tay cho nhau gây tội ác và hận thù. Hãy sợ Allah. Quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt(5:2). 

Những gì người Muslim cần phải làm là từ bỏ việc bất tuân Allah, Đấng đáng ca tụng, và không giúp người khác phạm lỗi. Bạn không thể tránh khỏi việc làm Haram nếu không bỏ công việc này vì nó bao gồm cả việc halal và haram. 

Nếu một người từ bỏ một thứ gì đó vì Allah thì Allah sẽ bù đắp cho họ bằng một thứ tốt hơn.  

Chúng tôi sẽ trích dẫn cho bạn một số bài trả lời của những học giả liên quan đến vấn đề của bạn để bạn hiểu rằng hợp tác ít nhất với những tổ chức cho vay lãi thuộc về hợp tác hay giúp đỡ trong việc phạm tội, là một điều mà Allah đã nghiêm cấm cho các bề tôi có đức tin của Ngài. 
Một người làm bảo vệ cho ngân hàng đã hỏi Hội đồng Fatwa và họ đã trả lời như sau: Người Muslim không được phép làm bảo vệ cho ngân hàng cho vay lãi vì đây là dạng hợp tác trong việc phạm tội mà Allah đã nghiêm cấm như Ngài đã phán: “...chớ tiếp tay cho nhau gây tội ác ...” (5:2). Hầu hết các ngân hàng đều cho vay lãi.
Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah, 15/43
In văn bản