Đang tải... Vui lòng chờ...

Công việc ghi lại những giao dịch cho vay lãi là haram hay Halal

Hỏi: 
Tôi làm nghề đánh máy và đôi khi tôi được yêu cầu đánh máy một bức thư gửi tới ngân hàng để thực hiện một số giao dịch, bao gồm cả những trường hợp công ty cho vay hoặc vay tiền và tiền hoa hồng là một số phần trăm tổng số tiền nợ. Tôi hy vọng các anh khuyên tôi liệu Islam có cho phép công việc viết thư như này không?

Trả lời: Công việc ghi lại những giao dịch cho vay lãi là haram và đồng tiền bạn nhận được từ công việc này cũng là haram. Trong hadith đáng tin cậy, Thiên Sứ (cầu xin bình an và hồng an cho Người) đã nguyền rủa người tiêu tiền lãi, người trả tiền lãi, người viết giấy tờ vay tiền và hai người làm chứng. Bạn phải bỏ công việc này đi vì trong những gì là halal thì đã có đủ và con người ta không cần việc làm haram. Nếu người nào từ bỏ cái gì vì Allah thì Allah sẽ đền bù cho người đó bằng cái gì đó tốt đẹp hơn. 
Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah, 15/60
In văn bản