Đang tải... Vui lòng chờ...

Cơ Hội Du học Kuweit

Học sinh được tài trợ toàn phần hay bán toàn phần cho 9 năm học tại Kuwiet, chương trình học hai phần: Văn hóa và Tôn giáo Islam. Điều kiện: Nam nữ Muslim tuổi từ 14-15 tuổi, có bằng tốt nghiệp lớp 9, ưu tiên dân tộc kinh. 

Để biết thêm chi tiết liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ công ty: Halal Vietnam Company số 22A, đường S, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Email: halalvietnam.ichc@gmail.com , điện thoại: 0985111700.

In văn bản