Đang tải... Vui lòng chờ...

Chứng nhận Halal

Định mức tiêu chuẩn đối cơ sở sản xuất thực phẩm
Các mục sau đây cần được quan tâm cho mục đích kiểm tra: Thành phần nguồn như: nguyên liệu, vật liệu, phụ gia chế biến phải được chứng minh bằng giấy chứng nhận Halal từ Hồi giáo chứng nhận cấp.

Định mức tiêu chuẩn đối với Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Halal
Doanh nghiệp phải xử lý, giám sát và xử lý riêng các sản phẩm Halal.

Quy trình chứng nhận Halal
Quy trình chứng nhận Halal
Chứng nhận Halal là một hình thức chứng minh các nghĩa vụ xã hội và làm tăng sự tin tưởng của khách hàng và sự tự tin trong các sản phẩm.

Thủ tục chứng nhận Halal
Thủ tục chứng nhận Halal
Chúng tôi tư vấn trực tiếp để nhận biết tổng thể về doanh nghiệp, đồng thời phía doanh nghiệp cũng sẽ hiểu rõ hơn về Halal Việt Nam - HVN

Mẫu đăng ký chứng nhận Halal