Đang tải... Vui lòng chờ...

Chứng nhận Halal

 A valid halal certificate
A valid halal certificate
Every year, Halal Vietnam (HVN) certifies new food, beverage, pharmaceutical, and personal care products. In order to make sure the product you are buying has a valid halal certificate, double-check it with our currently halal-certified product.....

De-certifiedcompany
De-certifiedcompany
The following companies have failed to meet the halal certification requirements agreed between the company and Halal Vietnam. Hence their products are no longer halal certified by HVN. If you see halal markings or logo on the company products...

What is required for Islamic (Halal, Zabiha) slaughter?
The requirements for zabiha or halal slaughter are to cut the animal so it bleeds, that bleeding results in the loss of life, and to invoke the name of God at the time of cutting

Định mức tiêu chuẩn đối cơ sở sản xuất thực phẩm
Các mục sau đây cần được quan tâm cho mục đích kiểm tra: Thành phần nguồn như: nguyên liệu, vật liệu, phụ gia chế biến phải được chứng minh bằng giấy chứng nhận Halal từ Hồi giáo chứng nhận cấp.

Định mức tiêu chuẩn đối với Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Halal
Doanh nghiệp phải xử lý, giám sát và xử lý riêng các sản phẩm Halal.

Quy trình chứng nhận Halal
Quy trình chứng nhận Halal
Chứng nhận Halal là một hình thức chứng minh các nghĩa vụ xã hội và làm tăng sự tin tưởng của khách hàng và sự tự tin trong các sản phẩm.

Thủ tục chứng nhận Halal
Thủ tục chứng nhận Halal
Chúng tôi tư vấn trực tiếp để nhận biết tổng thể về doanh nghiệp, đồng thời phía doanh nghiệp cũng sẽ hiểu rõ hơn về Halal Việt Nam - HVN

Công việc lưu trữ dữ liệu Halal hay Haram

Những công ty, ngân hàng và cá nhân giải quyết hay xử lý tiền lãi là haram

Công việc ghi lại những giao dịch cho vay lãi là haram hay Halal
Công việc ghi lại những giao dịch cho vay lãi là haram hay Halal