Đang tải... Vui lòng chờ...

Các giá trị kinh tế của việc có chứng nhận Halal là gì?

Các giá trị kinh tế của việc có chứng nhận Halal là gì?
- Tăng khối lượng bán hàng - Mở rộng cơ sở khách hàng ...
- Hiệu quả của mạng lưới phân phối cho các sản phẩm Halal đến được với thế giới.
- Xây dựng thương hiệu sản phẩm “trong các cộng đồng Hồi giáo”.
- Khuyến khích người tiêu dùng trung thành.  

In văn bản